Những quyển sách này là quyển sách cơ bản khi bắt đầu học Trung Ngữ, tặng mn nhé

Giáo Trình Hán Ngữ Trọn Bộ- 3 Tập - 6 Quyển - 13 CD ( Dành cho các bạn bắt đầu học tiếng trung)

Tác giả: Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
Dịch giả: Trần Thị Thanh Liêm.
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

Bộ Giáo trình hán ngữ này do trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Bộ giáo trình gồm 3 tập, mỗi tập chia làm 2 quyển. Tập 1 - quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm; Tập 1 - quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp. Tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.


Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Giáo trình Hán Ngữ  Cơ Bản - 3 TẬP - 6 QUYỂN - 13 CD!

Tải về :

http://www.mediafire.com/?3sc6r8v6rebw3yz

http://www.mediafire.com/?6g305pf5i43213k

http://www.mediafire.com/?moggmbfoedk8dh7

http://www.mediafire.com/?073iyekkvmla4hf

http://www.mediafire.com/?62n8586kh2yz2rr

http://www.mediafire.com/?41n95cu1a2l6iz4

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: