Dưới đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kế toán quản trị phần thì do mình sưu tầm được, phần thì do mình tự đặt câu hỏi trên định nghĩa và khái niệm của môn học , đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Câu 1 : Đối tượng của người làm kế toán quản trị là ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo
Trả lời : Đúng
Câu 2 : Họ ( kế toán viên quản trị ) xem xét và dự tính những định hướng tương lai
Trả lời : Đúng
Câu 3 : Họ ( --- ) làm những công việc chi tiết của kế toán viên
Trả lời : Sai
Câu 5 . Các báo cáo hướng về tương lai không phải là đặc tính của hệ thống kế toán tài chính.
Trả lời : Sai

Câu 6 . Số liệu trên các báo cáo kế toán tài chính có tính chủ quan.
Trả lời : Sai

Câu 7 . Tất cả các tố chức đều có mục tiêu lợi nhuận.
Trả lời : Sai

Câu 8. Nội dung trên các báo cáo của kế toán tài chính do Bộ tài chính quy định thống nhất.
Trả lời : Đúng

Câu 9 . Kỳ báo cáo của kế toán tài chính thường là 1 năm
Trả lời : Sai

Câu 10. Các báo cáo của kế toán tài chính thường là các báo cáo tổng hợp được lập trên vi toàn doanh nghiệp.
Trả lời : Đúng

Câu 11. Kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin cho những nhà quản lý trong doanh nghiệp .
Trả lời : Đúng

Câu 12 . Các chức năng của thông tin kế toán quản trị là : Kiểm soát điều hành , tính giá thành sản phẩm , kiểm soát quản lý và báo cáo cho bên ngoài.
Trả lời : Sai

Câu 13 . Kiểm soát điều hành là chức năng của thông tin KTQT , cung cấp thông tin phản hồi về hiệu quả và chất lượng của các nhiệm vụ thực hiện .
Trả lời : Đúng

Câu 14. Thông tin KTQT được các cơ quan Nhà nước quy định chuẩn mực thống nhất.
Trả lời : Sai

Câu 15. Các công ty có nhiều sự lựa chọn khi thiết kế hệ thống KTQT của họ.

Trả lời : Đúng

Câu 16 . Nhu cầu đối với thông tin kế toán quản trị khác nhau tùy vào cấp bậc của họ trong tổ chức.

Trả lời : Đúng

Câu 17 : Kế toán quản trị chủ yếu phục vụ cho mục tiêu nội bộ doanh nghiệp

Trả lời : Đúng ( cc )

Câu 18 : Kế toán quản trị nhất thiết phải tuân theo các chuẩn mực

Trả lời : Sai ( cc )

Câu 19 : Kế toán quản trị chứa đựng những thông tin tài chính, phi tài chính cũng như những đánh giá chủ quan

Trả lời : Đúng ( cc )

Câu 20 : Kế toán quản trị nhấn mạnh đến kết quả hiện tại, và đánh giá nội bộ dựa trên những thông tin mang tính dự đoán, phỏng doán !

Trả lời : Sai ( cc )


Các bài viết nên tham khảo để kiềm định lại độ chính xác của kết quả

Các đặc điểm kế toán quản trị

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: