[Bước 1: Làm dấu cộng) ] Hướng dẫn giải rubik 3x3 (phần 1)


[Bước 2: Giải 2 tầng đầu] Hướng dẫn giải rubik 3x3 (phần 2)


[Bước 3: Giải tầng 3 (p1) ] Hướng dẫn giải rubik 3x3 (phần 3)


[Bước 3: Giải tầng 3 (p2) ] Hướng dẫn giải rubik 3x3 (phần 4)

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: