Bài giảng hoạch định ngân sách vốn đầu tư gồm các chuyên đề:
  1. Tổng quan về hoạch định NS vốn đầu tư
  2. Dự đoán dòng tiền
  3. Các tiêu chuẩn thẩm định
  4. Vận dụng các thẩm định
  5. Phân tích rủi ro
Định dạng : Slide ---> PDF !


Tải về : Nhấp vô đây !

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: