Chương 1. Cài đặt MapInfo và điều chỉnh các thiết lập mặc định của MapInfo
Chương 2. Sơ bộ về MapInfo
Chương 3. Đăng ký bản đồ quét vào MapInfo
Chương 4. Số hoá bản đồ từ ảnh quét
Chương 5. Chỉnh sửa vật thể trên bản đồ
Chương 6. Nạp dữ liệu vào bản đồ số
Chương 7. Thông tin của các vật thể trên bản đồ số
Chương 8. Trình bày bản đồ
Chương 9. Tổng quát phương pháp số hoá bản đồ từ ảnh quét
Chương 10. Làm việc với lớp
Chương 11. Làm việc với cửa sổ trình bày
Chương 12. Chọn và tìm kiếm thông tin trên bản đồ số
Chương 13. Phân tích bản đồ bằng lệnh Create Thematic Map
Chương 14. Phân tích bản đồ bằng lệnh Redistrict
Chương 15. Biểu đồ và đồ thị trong MapInfo
Chương 16. Mã địa hoá và một số lệnh liên quan đến việc quản lý các dữ liệu dạng điểm
Chương 17. Bảng của MapInfo và quản lý dữ liệu trong bảng
Chương 18. Hàm số và biểu thức trong MapInfo
Chương 19. Hệ quy chiếu
Chương 20. Sử dụng MapInfo để hỗ trợ giải quyết những vấn đề thực tế
Phục lục

Tải về : Click here !

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: