Nhiều người nghĩ bán hàng và Marketing là giống nhau. Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa hai quan điểm này. Sự khác nhau cơ bản là bán hàng có tính hướng nội, trong khi Marketing có tính hướng ngoại.

Hình 1.1 Khác biệt giữa bán hàng và Marketing


Sự khác biệt giữa quan điểm Marketing và quan điểm bán hàng


Khi công ty tạo ra sản phẩm và cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, đó là bán hàng. Bán hàng bắt đầu tại công ty, dựa trên những sản phẩm hiện có của công ty và dựa vào những hoạt động bán hàng xúc tiến mạnh để bán hàng thu lợi nhuận. Thực tế, công ty cố gắng làm cho nhu cầu của khách hàng thích ứng với sự cung cấp sản phẩm của công ty.
Khi công ty tìm hiểu mong muốn của khách hàng và phát triển sản phẩm thỏa mãn những yêu cầu này để tạo lợi nhuận, đó là Marketing. Marketing bắt đầu với thị trường đã xác định rõ, tập trung vào những điều khách hàng cần, phối hợp các hoạt động để tác động đến khách hàng và tạo lợi nhuận thông qua sự thõa mãn đó. Trong hoạt động Marketing công ty điều chỉnh sự cung cấp theo nhu cầu của khách hàng.

Bảng 1.2: Khác biệt giữa bán hàng và Marketing

Bán hàng Marketing
- Nhấn mạnh đến sản phẩm .

- Tìm cách bán những sản phẩm có sẵn.
- Quản trị theo hướng doanh số bán.
- Hoạch định ngắn hạn, hướng đến thị trường và sản phẩm hiện tại.
- Chú trọng quyền lợi người bán
- Nhấn mạnh đến nhu cầu và ước muốn của khách hàng.
- Xác định mong muốn của khách hàng, thiết kế và phân phối sản phẩm để thỏa mãn mong đợi này.
- Quản trị theo hướng lợi nhuận lâu dài.

- Hoạch định dài hạn, hướng đến sản phẩm mới, thị trường sau này và sự phát triển trong tương lai.

- Chú trọng lợi ích người mua.

Theo tài liệu Mr của ai đó

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: